کنفرانس در استانبول


کنفرانس در استانبول : نقش دانشمندان یهودی در بنای نظام دانشگاهی مدرن در ترکیه

با همکاری دانشگاه باغچه شهر استانبول و جامعه یهودیان ترکیه ، بنیاد علاءالدین یک کنفرانس علمی در استانبول  در آوریل 2012 برای روشن کردن نقش ناشناخته تبعیدیان فراری از نازیسم در توسعه نظام دانشگاهی مدرن در ترکیه  برگزار کرد.

در سال 1933 آلبرت آینشتاین در نامه ای خطاب به آتاتورک رئیس جمهور ترکیه، از او برای نجات جان دانشمندان یهودی که از سوی حکومت نازی تحت تعقیب قرار داشتند، استمداد کرد. با پاسخ مثبت آتاتورک، قریب به دویست تن از این دانشمندان که عمدتاً یهودی بودند از آلمان و اتریش به ترکیه گریختند. این دانشمندان به تربیت نسلی از شهروندان ترکیه کمر بستند که بعدها تبدیل به استادان ، متخصصان ، اصلاح طلبان و معماران جمهوری جدید ترکیه شدند. بسیاری از استادان موسوم به "هایماتلوس" (کلمه آلمانی به معنی بی خانمان") در خاتمه جنگ حاضر به ترک ترکیه نشدند و در این کشور سکنی گزیدند.

بنیاد علاءالدین همکاری مفیدی با روشنفکران ترکیه و جامعه یهودیان این کشور دارد و از ابتکار خاخام اعظم ترکیه در گسترش ارتباط با مسلمانان این کشور حمایت کرده است.