مبارزه با یهودستیزی و نژادپرستی در مدارس فرانسه


 

معلمان در مبارزه با یهودی ستیزی، نژادپرستی و بیگانه ستیزی نقش مهمی را ایفا می کنند ولی آنها اغلب جوابی در مقابل واکنش های تند شاگردانشان ندارند. در این راستا بنیاد علاء الدین به وزرات آموزش و پرورش پیشنهاد کرده است تا یک دوره آموزشی برای مدیران، معلمان و سرپرستان مدارس در نظر گرفته شود تا آنها با بار وش های مختلف رویارویی با یهودستیزی و نژادپرستی آشنا شوند.

اعضای کمیته راهبری این پروژه عبارت است از:

• آقای ژان پیر اوبن، بازرس کل آموزش و پرورش

• آقای آلن سکسیک، بازرس آموزش و پرورش،

• آقای پاتریک دو موژن، استاد دانشگاه مونپلیه

•  آقای  بونوآ فالز، استاد تاریخ در موسسه ملی تحقیقات آموزشی

•  آنی دایان روزنمن، استاد دانشگاه پاریس هفتم و عضو هیئت مدیره بنیاد علاءالدین

• آقای میشل ابیتبول، استاد دانشگاه اورشلیم، کارشناس تاریخ یهودیان در آفریقای شمالی

•خانم لوست والانسی، استاد افتخاری مدرسه ی مطالعات عالی علوم اجتماعی، کارشناس کشورهای حوزه مدیترانه

• خانم نیلوفر گله، استاد جامعه شناسی، کارشناس اسلام و مسلمانان اروپا، عضو هیئت مدیره بنیاد علاءالدین

• پیر آندره  تاگیف،  استاد علوم سیاسی و استاد راهنما در مرکز ملی تحقیقات علمی