نسل کشی یهودیان اروپا: هولوکاست
 


سرکوبی و کشتار حدود شش میلیون یهودی به صورت سازمان یافته و در مقیاس صنعتی به دست رژیم نازی و همدستانش را هولوکاست نامیده اند. واژه "هولوکاست" از ریشه یونانی به معنای "قربانی کردن با آتش" گرفته شده است." نازی ها که در ژانویه 1933 در آلمان به قدرت رسیدند، بر این باور بودند که آلمان ها "نژاد برتر" هستند و یهودیان را- که "پست تر" به شمار می رفتند- یک تهدید خارجی علیه به اصطلاح جامعه نژادی آلمان تلقی می کردند.


چهل پرسش، چهل پاسخ
 


آیا یهودیان و مسلمانان همواره با هم دشمنی داشته اند؟ آیا در گذشته زندگی یهودیان در کشورهای اسلامی بهتر از کشورهای مسیحی بود؟ تعالیم اسلام در مورد یهودیان چیست؟ چرا فلسطینیها که نقشی در نسل کشی یهودیان نداشتند باید بهای آن را بپردازند؟ آیا یهودیان برای حکمفرمایی بر جهان توطئه نکرده اند؟... در این بخش تلاش شده است بصورت مختصر به بسیاری از پرسش های رایج در میان مسلمانان درباره یهودیان و زندگی آنها در گذشته و در حال پاسخ داده شود.


مسلمانان و یهودیان در گذر تاریخ
 


عربستان در قرن هفتم میلادی آغاز شد. دین یهود و اسلام هر دو ریشه مشترکی در حضرت ابراهیم دارند و مشترکات بسیاری در دیدگاههای بنیادین اعتقادی، ساختارها، فقه و مناسک این دو دیانت توحیدی وجود دارد. در قلب هر دو دین دیدگاه توحیدی قرار دارد که هرگونه سازشی بر سر وحدانیت و مطلق بودن ذات الهی را رد می کند. هر دو دین خداوند را خالق عادل و رحیمی می دانند که از طریق وحی به پیامبرانش راه و روشی برای زندگی انسان بر اساس ارزشهایی که جامعه بشری را به کمال رهنمون شود، ترسیم کرده است.


یهودی کیست؟
 


فقدان شناخت نسبت به قوم یا فرهنگ یا مذهبی متفاوت با خودمان می تواند باعث بی اعتمادی شود و به دافعه نسبت به آن منجر گردد. چنین دافعه و هراسی به نوبه خود بستر مناسبی برای رشد نفرت و نابردباری نسبت به غیر ایجاد می کند. از این رو برای ارتقای روابط میان فرهنگها و ادیان مختلف باید بر شناخت متقابل آنها از یکدیگر تاکید نمود. به راستی یک مسلمان، حتی یک مسلمان روشنفکر، چقدر از دین یهود و یهودیان می داند؟ و یک یهودی، حتی یهودی تحصیل کرده، چقدر راجع به دین اسلام و مسلمانان مطلع است؟