English » Bir Vicdan Çağrısı


Holokost ya Yahudi Soykırımı


Holocaust' (Holokost) sözcüğü (Yunanca ‘bütün' anlamına gelen ‘holos' ve ‘yanık' anlamına gelen ‘kaustos' tan) Nazilerin II. Dünya Savaşı'nda, 6 milyon civarında Yahudi'ye yaptığı sistematik soykırımın tercih edilen adı olmuştur. Naziler kendileri, daha yumuşak bir tabir olan "Yahudi Sorunu'nun Nihai Çözümü"nü kullanmışken, ‘Shoah' (Şoa) bu felaketin çağdaş Yahudi-İbrani adıdır. Nazilerin ırkçı politikası sadece Yahudileri etkilemedi. 6 milyonun üstündeki Yahudi kurban yanı sıra 100.000 ile 200.000 arasında Çingene eziyet görüp katledildi.


40 Soru, 40 Cevap
 


Yahudiler ve Müslümanlar hep birbirlerine düşman mıydılar? Yahudiler geçmişte İslam altında, Hıristiyan ülkelerde olduklarından daha mı iyi yaşadılar? İslam, Yahudileri nasıl anlatıyor? Holokost’la ilgisi olmayan Filistinliler neden onun cezasını ödesin? Yahudilerin dünyaya egemen olmak için gizli bir planı mı var?... Yahudiler kendi geçmişleri ve bugünleri üzerine özellikle Müslümanlar tarafından merak edilen soruları 40 soru 40 cevap altında cevaplamaktalar.


Tarihte Müslümanlar ve Yahudiler


Yahudilik ile Müslümanlığın etkileşimi, 7. yüzyılda İslam'ın Arap yarımadasına yayılması ile başlamıştır. Yahudilik ile Müslümanlık Hz. İbrahim sayesinde Ortadoğu'da ortak bir geçmişe sahiptir; ayrıca bu iki dinin, dine temel bakış açısı, genel yapısı ve yargı kararları ile dini uygulamaları gibi pek çok ortak yönü bulunmaktadır. Bu iki inancın merkezinde, adil ve bağışlayıcı olarak görülen ve insanoğlunun iyiliği için bu erdemlere uygun bir yaşam tarzını benimseten Tanrı'nın birliğine ve üstünlüğüne gölge düşürecek her türlü fikre karşı çıkan "tek tanrılı" bir görüş yatmaktadır.


Yahudiler Kimdir?
 


Bilgisizlik şüphe uyandırır, farklılıklar da reddedilmeyi. Dışlanma, hoşgörüsüzlük ve nefret hisleri ise reddedilme ve korkunun yarattığı ortamın ürünüdür. Hepimizin önyargıları, sabit fikirleri ve hafızalarımızda etraftan duyduğumuz dedikodu, mitler, ezberci kalıplardan oluşmuş bilgiler vardır. Peki, iyi eğitimli bir Müslüman Yahudiler ve Yahudilik hakkında ne kadar bilgi sahibidir? Diğer taraftan aynı derecede iyi eğitimli bir Yahudi Islam ve Müslümanlar hakkında ne kadar bilgilidir?