İstanbul’da Konferans


İstanbul’da Konferans: Modern Türk Eğitiminin Mimarları olarak Nazizm’den Sürgün Edilenler

 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) ve Türkiye’deki Yahudi topluluğu ile ortaklaşa biçimde İstanbul'da Nazizm'den kaçan Yahudilerin modern Türkiye'nin yüksek eğitim sisteminin gelişiminde oynadığı az bilinen rolü aydınlatmak için bir akademik konferans düzenleyeceğiz. Albert Einstein'in Türkiye Cumhurbaşkanı Atatürk'e 1933 yılındaki ricasının ardından, yaklaşık 200 "haymatlos" veya çoğunluğu Yahudi kökenli mülteci profesör Türkiye’ye göç etti ve daha sonra yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin profesörleri, uzmanları, reformcuları ve yaratıcıları olacak modern Türk vatandaşlarının ilk nesline eğitim verdi.

Haymatlos profesörlerin çoğunluğu sonunda sürekli olarak Türkiye’de yaşamaya başladı. Aladdin Projesi Türk entelektüellerle ve Türkiye’deki Yahudi topluluğu ile verimli bir işbirliği gerçekleştirdi. Türkiye’nin Hamam Başı’nın o ülkenin Müslümanlarına ulaşmak için gösterdiği çabayı destekledik ve Türkiye'nin Müslümanları arasında Yahudi tarihi ile ilgili bilinci geliştirmek amaçlı çok sayıda girişimle Türkiye'deki Yahudi-Müslüman bağlarının arttırılmasına katkıda bulunmayı umuyoruz.